1. Ing. Tomáš Hocke

starosta města, stavební inženýr, turnovský skaut

2. Mgr. Petra Houšková

místostarostka města, speciální pedagog

3. Ing. arch. Václav Hájek

architekt

4. Eva Kordová

radní města, knihovnice, moderátorka, předsed. Klubu dětských knihoven LB kraje

5. MUDr. Martin Hrubý

lékařský náměstek nemocnice v Turnově

6. PhDr. Hana Maierová

radní města, zastupitelka Libereckého kraje, emeritní starostka města

7. Jiří Kos

řidič autobusu, dobrovolný hasič v Mašově

8. Bc. Ondřej Fotr

ředitel pobočky ČSOB Turnov

9. Ing. Jiří Kovačičin

vedoucí pracovník správy majetku, předseda spol. vlastníků bytů

10. Petr Záruba

vedoucí zákaznického centra DUV Granát, vedoucí loutkářského souboru Na Židli

11. Mgr. Karel Bárta

pedagog, lektor v oblasti vzdělávání

12. Pavel Krupař

student, manažer turnovského kina Sféra

13. Karel Jiránek

radní města, majitel obchodu s nářadím

14. Ing. Miloslav Šorejs

emeritní předseda DUV Granát, turista a hokejista

15. Jiří Vele

předseda TSC Turnov, hlavní trenér oddílu juda v Turnově

16. prof. Ing. Petr Moos, CSc.

profesor na Fakultě dopravní ČVUT

17. Zbyněk Hruša

starosta Sboru dobrovolných hasičů Mašov

18. Mgr. Sylva Kutková

učitelka Základní školy Žižkova, Turnov

19. Klára Bičíková

dobrá duše mnoha neformálních setkání, zaměstnankyně turnovského Lidlu

20. Dagmar Landrová

dramaturg, jednatel s.r.o.

21. Tereza Linhartová

ředitelka Centra pro rodinu Náruč, členka výboru TJ Sokol Turnov

22. Mgr. Jana Leitnerová

dětská psycholožka

23. Robert Havlín

vedoucí plaveckého bazénu

24. Hana Pernicová, DiS.

učitelka Základní umělecké školy v Turnově

25. Pavel Mikeš

technik MST s.r.o., správce atletického sportovního areálu

26. Ing. Jaromír Ducháč

člen výboru Spolku rodáků a přátel Turnova

27. MUDr. Petr Kašák

lékař traumacentra Krajské nemocnice Liberec