Podporují nás

Starostové pro Liberecký kraj

www.starostoveprolibereckykraj.cz

Bc. Martin Půta – hejtman Libereckého kraje

Příkladně spravovaný Turnov je nejenom srdce Českého Ráje ale hlavně patří dlouhodobě k městům, u kterého hledá inspiraci celá řada další měst v našem kraji. Například sportovní areál s koupalištěm a kluzištěm mohou turnovským závidět i větší města v kraji.

Není potom divu, že se Turnov nedávno umístil na vynikajícím desátém místě v žebříčku měst, kde se nejlépe žije. Co by za takové umístění dal třeba takový Jablonec nad Nisou (67.) nebo Liberec (68.)? Velkou zásluhu na aktuální podobě Turnova mají současný starosta Tomáš Hocke a místostarostka Petra Houšková.

Věřím, že přes tradičně intenzivní předvolební kampaň v Turnově uvidí jejich spoluobčané výsledky jejich práce a v následujících komunálních volbách dostane Nezávislý blok Turnov šanci dál pracovat pro město a jeho obyvatele.

MUDr. Jiří Tomášek

Milí spoluobčané voliči.

Rád bych touto cestou poděkoval za letitou přízeň a Vaše voličské hlasy ve volbách do Zastupitelstva města Turnova v minulých volebních obdobích. Snažil jsem se tuto Vaši přízeň nezklamat a pracovat pro všechny turnovské občany co nejlépe, v posledních volebních obdobích v rámci Nezávisleho bloku.

Já osobně jsem se rozhodl jž v nastávajících volbách nekandidovat, hlavně z rodinných důvodů, navíc si myslím, že nepřetržitá činnost v ZM od roku 1990 již zaslouží změnu a předání vesla dalším generacím.

Chtěl bych touto cestou poděkovat panu starostovi Ing. Tomáši Hockemu a místostarostce Mgr. Petře Houškové i všem svým kolegům z Nezávislého bloku za spolupráci.

Vás voliče chci požádat o voličské hlasy pro kandidáty Nezávislého bloku do následujích komunálních voleb, aby mohli pokračovat v práci pro město Turnov, ve které se již osvědčili.

Při volbách přeji šťastnou ruku a do života hlavně pevné zdraví.

Jiří Tomášek

Rut Kolínská – prezidentka Sítě mateřských center, Žena Evropy 2003

Petru Houškovou znám více než deset let. Její kandidatura do zastupitelstva v Turnově se stává logickým vyústěním jejího obdivuhodného nasazení pro Centrum pro rodinu Náruč. Petra zná potřeby rodin, neúnavně jim pomáhá z pozice občanské společnosti, v roli zastupitelky navíc určitě sehraje přínosnou roli při vytváření lepších podmínek pro život rodin v Turnově. Jejího rozhodnutí si velmi vážím a podporuji její kandidaturu.

Michal Rezler – starosta obce Malá Skála

Vážení občané Turnova,

se starostou Turnova Ing. Tomášem Hockem i místostarostkou Mgr. Petrou Houškovou jsem se během uplynulého období často setkával při nejrůznějších jednáních, sportovních i kulturních akcích. Musím říct, že se oba chovají a vystupují pragmaticky, vždycky ve Váš prospěch a prospěch okolních obcí v duchu zachování historických vazeb. Jednou z nich je i zřízení okresu Turnov, které většina okolních obcí podporuje. Každé jiné řešení by totiž znamenalo oslabení Turnova jako obce z rozšířenou působností. S ním i komplikace pro většinu občanů při vyřizování některých záležitostí, které zůstaly na úrovni bývalých okresů.

Myslím, že 10. místo Turnova v rozsáhlém průzkumu kvality života v českých městech není náhodné. Jistě, někdo může namítat, že není to a to opravené, že se mělo investovat do jiného projektu. Myslím, že dnes už nikdo nevzpomíná na plamenné diskuze a nesmířlivé boje zda vybudovat dříve zimní stadion, koupaliště nebo nic. Výsledkem je krásný vyhledávaný sportovní areál, jehož návštěvnost jen potvrzuje správné rozhodnutí.

Vím, že se jedním z hlavních předvolebních témat pravidelně stává voda a její cena. I já si přeji, aby byla co nejlevnější. Ale zároveň to nesmí být na úkor oprav a investic do vodohospodářské struktury. Málokdo si uvědomuje, že není ani tak drahá voda (i se všemi poplatky, daněmi a odvody státu), ale zařízení v zemi, která nejsou vidět a dále povrchy nad nimi. Před rekonstrukcí vodovodu na Malé Skále v roce 2014 jsem několikrát měsíčně odpovídal na rozzlobené telefonáty: „Proč už zase neteče voda, kdy poteče, proč není náhradní zásobování?" Teprve pak si člověk začne vážit toho, co dosud považoval za samozřejmost.

Až začnete pročítat volební programy kandidujících stran, tak přemýšlejte, co lze a nelze splnit (byť bychom si to třeba všichni přáli). Např. o pátém týdnu dovolené navíc se na zastupitelstvech obcí a měst nerozhoduje.

Přeji Vám šťastnou volbu zastupitelů. Přeji, aby z nich vzešla pracovitá rada, stejný starosta i místostarostka, kteří budou srdce Českého ráje v letech 2018–2022 spravovat minimálně stejně dobře. Vzhledem k tomu, že znám většinu dalších osobností této kandidátky, tak bych volil Nezávislý blok!

Mgr. Dagmar Šrytrová – starostka obce Radimovice

Vážení občané Turnova,

pana Tomáše Hockeho a paní Petru Houškovou jsem poznala z jednání obcí s rozšířenou působností a Mikroregionu Jizera. Vždy byli připraveni a ochotni pomoci starostům okolních obcí v jejich práci. Oba dva se snaží o zřízení okresu Turnov, což je běh na dlouhou trať, ale věřím, že doběhnou do cíle jako vítězové.

Podporuji oba kandidáty a věřím, že se jim podaří pokračovat v práci pro občany Turnova.

Jaroslava Kvapilová – starostka obce Sychrov

Podporuji současného starostu pana Tomáše Hockeho i Petru Houškovou a přeji si, aby uspěli
v komunálních volbách a obhájili své posty.

Laskavost, ochota a lidský přístup není dán každému – v tomto případě bylo každému naděleno vrchovatě.

František Novák – starosta obce Ohrazenice

Vážený pane Hocke,

k blížícímu se datu komunálních voleb Vám chci poděkovat za dosavadní výbornou spolupráci a příkladný vztah mezi Vaším městem a naší obcí.

Přeji Vám a Vašemu sdružení, aby si i občané Turnova připomněli, co všechno se za Vašeho působení v čele města zlepšilo a vybudovalo, a aby svým hlasem přispěli ke zvolení kandidátky Nezávislého bloku a umožnili tak naší další spolupráci ve prospěch obou obcí.

Jiřina Bobková – starostka obce Ktová

Vážení občané města Turnova,

vyjadřuji podporu současnému panu starostovi Tomášovi Hockemu a paní místostarostce Petře Houškové. V období, kdy mají město překopané z jedné strany na druhou, nemají ve městě lehkou pozici. Nesedí zavření v kanceláři a nenechávají problémy "svého" města řešit ostatní, což by určitě také mohli. Aktuálními žhavými tématy města jsou stavby, což sebou vždy nese také obecnou nespokojenost při omezení komfortu, na který jsme zvyklí. Uvědomme si prosím, co bude výsledkem. Krásné, čisté a funkční ulice. Podívejte se zpět, jaký kus odvedené práce je za tímto vedením města vidět.

Prosím, pečlivě zvažte, komu dáte svůj hlas ve volbách. Můžete volit plané sliby, jejichž kandidát velmi dobře ví, že je nemůže nikdy splnit (ano, opravu to ví...).

Nebo podpoříte svým hlasem Nezávislý blok, Ing. Tomáše Hockeho a Mgr. Petru Houškovou, za kterými je vidět pokrok města, jsou aktivní, chodí mezi občany, nelžou a řeší problémy se slušností. Hodně štěstí :-)

Bohumil Bradáč – starosta obce Jenišovice

Podporuji Vaši kandidaturu v letošních komunálních volbách a děkuji za Vaši činnost a dobrou spolupráci v uplynulém volebním období.

Ludmila Hudská – starostka obce Klokočí

Děkujeme za příkladnou spolupráci, ochotu a vstřícnost všem odborům MěÚ Turnov pod Vaším vedením. S činností ORP jsme spokojeni.