Zastupitelé zvolení do zastupitelstva města Turnov pro období 2018-2022

Tomáš Hocke
2339 hlasů
Eva Kordová
2039 hlasů
Petra Houšková
1869 hlasů
Hana Maierová
1828 hlasů
Martin Hrubý
1748 hlasů
Karel Jiránek
1748 hlasů
Václav Hájek
1715 hlasů
Jiří Kos
1453 hlasů
Ondřej Fotr
1337 hlasů
Jiří Kovačičin
1313 hlasů

Hodnocení volebního období

Dovolte, prosím, abych se jako starosta města touto cestou poskytl zprávu o stavu Turnova a zhodnotil uplynulé a pro nejen mě, náročné, volební období 2018-2022.

Jednalo se o období, v rámci kterého jsme společně čelili dva roky pandemii zákeřného viru Covid 19, v posledním roce důsledkům války o Ukrajinu. Děly se věci nevídané, nouzový stav střídal další a další. Snad nikdo nemohl tušit, kam nás tyto okolnosti zavedou. Přesto se podařilo mnohé a velká část našich záměrů a snad i snů byla naplněna.

Většinu myšlenek bych nemohl dopracovat do finále bez spolupráce se svými místostarostkami Petrou Houškovou a Janou Svobodovou, radou města, zastupitelstvem a úředníky města. Naprostá většina záměrů byla radními a zastupiteli věcně diskutována a rozhodována, za což jim všem patří velké poděkování. Protože bez takového přístupu, není možné zachovat kontinuitu vývoje našeho města. Právě ta, je největší dlouhodobou výhodou našeho města. Všichni odvedli velký kus práce.

Věci, které já osobně považuji za určitý posun v rozvoji společnosti a našeho města, již tradičně vnímám ve dvou rovinách občansko-společenské a v rovině hmotné, tedy vybavenosti našeho města.

V té první jsem rád za dlouhodobou komunikaci s veřejností. Byla sice tentokrát omezena díky covidu, přesto se podařilo uspořádat několik setkání se starostou. Když to nešlo, tak jsme se snažili potkávat on-line při vysílání starosty. Velkou radost mně udělal participativní rozpočet. Především projekt Pump-trecku byl velkou výzvou. Ale i ostatní drobnější, jsou cestou k vylepšování života v našem městě. Změnili jsme webové stránky města, každý týden můžete dostávat aktuální informace do svého mobilu přes aplikaci Munipolis, přes Facebook či Instagram. Na jednání zastupitelstva se můžete podívat jak on-line, tak ze záznamu na městském kanálu Youtube. Ti, kdo preferují informace na papíru mohou využít info na stránkách radnice v Turnovsku v akci či Turnovsku. Kdo najde spadlou značku či rozbitý městský majetek může využít aplikaci Hlášení závad. Ti, kdo si chtějí zarezervovat konkrétní čas pro zařízení občanky, cestovního pasu, registru vozidel či živnostenského úřadu se mohou jednoduše objednat přes webové stránky města. Zásadně jsme zrekonstruovali a zvětšili informační centrum na náměstí. Tím vším se snažíme posouvat do 21. století. Jsem moc rád za atmosféru města, činorodý spolkový život, přehršel kulturních a společenských akcí. Těší mně, že jsme si dokázali s radostí připomenout 750 let od vzniku našeho města.

V rovině vybavenosti našeho města a oprav jsme odmazaly některé výzvy, které byly na seznamu již mnoho let. Z těch větších to je jistě nové Alzheimer centrum u domova seniorů Pohoda, rekonstrukce základní školy v Mašově, novostavba polyfunkčního domu nejen pro postižené dospěláky ve FOKUSU, dostavba denního stacionáře pro postižené děti v MŠ a ZŠ Sluníčko, zmodernizovalo se mnoho jazykových, přírodovědných a technických učeben v našich základních školách, posunuli jsme se do finále v revitalizaci sídliště U Nádraží včetně stavby fontány. Zrekonstruovali jsme i dlouho připravované ulice Boženy Němcové, Komenského, Markovu ulici, chodník na náves do Mašova. Obrovskou a dlouhou akcí společně s mnoha dalšími partnery byla rekonstrukce ulice Nádražní v úseku od hotelu Beneš do Ohrazenic včetně Přepeřské ulice a celé silnice až do Svijan. ŘSD opravilo most přes Jizeru a postavilo nový odbočovací pruh v blízkosti Trevosu.

Jako vklad budoucím generacím a pro rozšíření centra našeho města zastupitelé zakoupily pozemky areálu pily na Koňském trhu. Snad tu v budoucnu bude hezké bydlení v zeleni a třeba i nová školka.

Čelem jsme se postavili i k výzvám životního prostředí. Do parku U Letního kina jsme dovedli užitkový vodovod a vybudovali jezírka. Změnili jsme systém odpadového hospodářství s cílem zmenšit množství směsného odpadu a naopak zvětšit množství separovaného odpadu, založili jsme městské sady na Hruštici, s partnery obnovili velké množství remízků. O všech těchto akcích podává tato zpráva velmi podrobný přehled.

Je však mnoho míst a myšlenek, které je třeba posouvat dále. Jsou připraveny projekty na revitalizaci sídliště na Výšince, rozvoj bytových zón, dostavbu turnovské nemocnice, rekonstrukci a dostavbu sportovní haly v Turnově 2, na novou knihovnu, bytový dům pro seniory v ulici 5. května, přístavbu městského divadla. Je tu vize plnohodnotné základní školy na Turnově 2. Také je v plánu mnoho chodníků a ulic. Třeba chodník na Károvsko, z Kamence do Kyselovska, rekonstrukce ulici na Daliměřicích, Zelená cesta, Trávnice a další. Je připraven další projekt na modernizaci našich škol a školek. Na vše jistě nebudou peníze, ale musíme být připraveni na čerpání dotačních zdrojů. ŘSD je kousek od realizace zobousměrnění nájezdu na I/10 v Ohrazenicích a nový sjezd ve Fučíkově ulici. Povodí Labe pracuje na projektu Revitalizace Stebenky. Stále je třeba větší informovanosti občanů o nových projektech, jejich větší zapojování do aktivní správy města.

Velkou část cesty jsme společně ušli a máme před sebou další etapu. V komunálních volbách 2022 přeji občanům šťastnou ruku a jako starosta Turnova si přeji Turnovany aktivní, pozitivně myslící, s určitým nadhledem a zodpovědností.

Tomáš Hocke