Ing. Jaromír Ducháč, 78 let, ul. 5. května

Vystudoval Mechanizační fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze. Celý život pracoval jako odborný učitel na střední škole, kde učil předměty technického zaměření - stroje a zařízení, traktory a automobily, teorie a jízda traktorem. Deset let vykonával funkci pedagogického zástupce ředitele školy. Po odchodu do důchodu řadu let pracoval jako učitel na základní škole – předměty fyzika a informatika. V současné době pracuje ve výboru Spolku rodáků a přátel Turnova, kde má na starosti evidenci členů a přípravu spolkového časopisu pro tisk. Je členem komise rady města pro občanské záležitosti, kde by chtěl působit i nadále. Rád fotografuje a věnuje se turistice.