PhDr. Hana Maierová, 64 let, sídliště u nádraží – Studentská ul.

Jako historička a archivářka Muzea Českého ráje začala od roku 1994 působit v radě města, v roce 1999 byla zvolena místostarostkou a v roce 2006 starostkou Turnova. V roce 2012 byla zvolena do Zastupitelstva Libereckého kraje a stala se náměstkyní hejtmana pro resort cestovního ruchu, památkové péče a kultury. V Turnově se podílela na důležitých projektech (Čistá Jizera včetně přípravy rekonstrukce ulice 28. října, výstavba dopravního terminálu u nádraží, zahájení úprav turnovských sídlišť, rekonstrukce Valdštejna, obnova synagogy, příprava projektů rekreačně sportovního areálu Maškova zahrada ad.). Působení ve vedení Libereckého kraje ukončila v roce 2016 získáním evropské dotace na výstavbu horolezecké expozice v Turnově a na modernizaci Severočeského muzea v Liberci. V případě zvolení chce i nadále využívat svých dosavadních zkušeností ve prospěch Turnova a Českého ráje. Má dvě dcery, tři vnoučata, k zájmům patří práce na chalupě, četba, poslech klasické hudby.